Bê tông asphalt

SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG CÁC LOẠI BÊ TÔNG NHỰA 

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

Bê tông nhựa hạt trung C19 Bê tông nhựa hạt mịn C12.5 Bê tông nhựa rỗng C25 Bê tông nhựa Polime

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

CƠ SỞ SẢN XUẤT TẠI THÁI BÌNH

Địa chỉ: Xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình