Đang triển khai

Nâng cấp đường tỉnh 455 – Quỳnh Phụ, Thái Bình

Nâng cấp đường tỉnh 455 – Quỳnh Phụ, Thái Bình

Dự án Cải tạo, nâng /cấp Đường tỉnh 455 (đường 216 cũ) đoạn từ Quốc lộ 10 đến Đường tỉnh 456 (giai đoạn 1: đoạn từ Quốc lộ 10 đến xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ) với tổng mức đầu tư 99,887 tỷ đồng. Thực trạng hiện tại của công trình trước thi công : Hình ảnh công trình đang được thi công : …