Dự án tiêu biểu

Nâng cấp đường tỉnh 455 – Quỳnh Phụ, Thái Bình

Nâng cấp đường tỉnh 455 – Quỳnh Phụ, Thái Bình

Dự án Cải tạo, nâng /cấp Đường tỉnh 455 (đường 216 cũ) đoạn từ Quốc lộ 10 đến Đường tỉnh 456 (giai đoạn 1: đoạn từ Quốc lộ 10 đến xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ) với tổng mức đầu tư 99,887 tỷ đồng. Thực trạng hiện tại của công trình trước thi công : Hình ảnh công trình đang được thi công : …

Cầu Trạm Xá – Tiền Hải, Thái Bình

Cầu Trạm Xá – Tiền Hải, Thái Bình

Cầu Trạm Xá có kết cấu 3 nhịp dầm bản. Cầu được triển khai từ tháng 12/2018 đến tháng 9/2019 Khi mới bắt đầu: Khi đã hoàn thành …

THẢM MẶT ĐƯỜNG QL37

THẢM MẶT ĐƯỜNG QL37

Thảm tăng cường mặt đường QL37 đoạn từ cầu Phao Sông Hóa về Thị trấn Diêm Điền, ... …

Công trình dân dụng

Công trình dân dụng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the …