THẢM MẶT ĐƯỜNG QL37

Thảm tăng cường mặt đường QL37 đoạn từ cầu Phao Sông Hóa về Thị trấn Diêm Điền, …