Đã triển khai

Cầu Trạm Xá – Tiền Hải, Thái Bình

Cầu Trạm Xá – Tiền Hải, Thái Bình

Cầu Trạm Xá có kết cấu 3 nhịp dầm bản. Cầu được triển khai từ tháng 12/2018 đến tháng 9/2019 Khi mới bắt đầu: Khi đã hoàn thành …

THẢM MẶT ĐƯỜNG QL37

THẢM MẶT ĐƯỜNG QL37

Thảm tăng cường mặt đường QL37 đoạn từ cầu Phao Sông Hóa về Thị trấn Diêm Điền, ... …