Thi công xây dựng cầu – đường

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG  THI CÔNG

TT

Tên công trình Giá trị
(triệu đồng)
Năm bắt đầu – kết thúc

Đánh giá về chất lượng, tiến độ

1 Nâng cấp, cải tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ĐH.91 từ xã Thái Giang đi xã Thái Dương (đấu nối QL.39), huyện Thái Thụy (GĐ1+2)

11.000

2013-2014 Đạt

2

Đường cứu hộ cứu nạn từ đường 39B đi các xã Tây Ninh, Đông Trung, Đông Hoàng huyện Tiền Hải 24.000 2014-2016

(22 tháng)

Đạt

3

Cầu Thủy Nguyên 6.000

2015-2016

(8 tháng)

Đạt

4

Đầu tư xây dựng công trình đường Minh Quang, Minh Lãng, huyện Vũ Thư 13.000 2015-2016

(12 tháng)

Đạt

5

Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.453 (đường 226 cũ) đoạn từ Quốc lộ 39 đến đường ĐT.454 53.000 2015-2017

(16 tháng)

Đạt

6

Đầu tư xây dựng công trình cầu Thượng Xá trên đường ĐH.75B huyện Quỳnh Phụ 9.000 2016

(6 tháng)

Đạt

7

Xây dựng cầu Xuân Trạch trên đường ĐH.76, huyện Quỳnh Phụ 17.000 2017

(10 tháng)

Đạt

8

Đường nối từ đường ĐT.396B với đường ĐH.76 đi khu di tích A Sào huyện Quỳnh Phụ. 32.000 2017

(11 tháng)

Đạt

9

Đường ĐH.73 từ đền Đồng Bằng xã An Lễ đến đường ĐH.76 đi khu di tích A Sào xã An Thái – Giai đoạn I: Từ đường ĐT.455 đến đường ĐH.76 30.000 2017

(11 tháng)

Đạt

10

Thảm bê tông nhựa đường ĐH.76 từ đường ĐT.396B đến khu di tích A Sào huyện Quỳnh Phụ 42.000 2018

(06 tháng)

Đạt

11

Đoạn Lũng Vài – Bản Pẻn, ĐT.229 (Lũng Vài – Bình Độ – Tân Minh) 28.000 2018

(06 tháng)

Đạt

12

Cầu Trạm Xá, xã An Ninh qua đường 8B (ĐH.33) huyện Tiền Hải 13.000 2019-2020

(11 tháng)

Đạt

13

Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên Quốc lộ 31 thuộc hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn

21.000

2019-2020

(24 tháng)

Đang thực hiện

14

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.01 (đường 220A) đoạn còn lại từ Búng (xã Việt Hùng) đến bến Rống.

37.000

2019-2020

(22 tháng)

Đang thực hiện

 

THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Công ty chúng tôi là nhà thầu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giao thông vận tải. Đã từng thi công nhiều công trình lớn nhỏ. Các dự án đã thi công đều được các Chủ đầu tư nghiệm thu và đánh giá cao về chất lượng và tiến độ. Một số dự án có thể kể đến như: 

  • Đường Lũng Vài – Bản Pẻn (Lũng Vài – Bình Độ – Tân Minh) – Lạng Sơn
  • Đường ĐT.453 – Hưng Hà – Thái Bình
  • Đường ĐH.76 – Quỳnh Phụ – Thái Bình

THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH CẦU

Một số cầu đã và đang thi công:

  • Cầu Xuân Trạch – Quỳnh Phụ – Thái Bình
  • Cầu Thượng Xá – Quỳnh Phụ – Thái Bình
  • Cầu Pò Háng – Đình Lập – Lạng Sơn
  • Cầu Trạm Xá – Tiền Hải – Thái Bình

Bài viết trước đó Máy móc và thiết bị
Bài viết sau đó Bê tông asphalt