Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17/09

(BĐT) – Trong ngày 17/9/2018, trên phạm vi cả nước có 582 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17/09

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hệ thống lan can trên kênh chính Ngàn Trươi, với giá gói thầu là 10.679.776.000 đồng. Gói thầu này thuộc Hợp phần Hệ thống kênh thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.380.015.000.000 đồng.

UBND huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Quang Trung, Quang Minh, Minh Hưng, huyện Kiến Xương (đoạn từ Km2+009,13-Km4+095,91 thuộc tuyến 1: Đường ĐH.17 từ quốc lộ 37B đi đường ĐH.17A), với giá gói thầu là 40.901.371.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Quang Trung – Quang Minh – Minh Hưng, huyện Kiến Xương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 136.333.864.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, với giá gói thầu là 26.007.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.498.000.000.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04/XL Cụm công trình đầu mối, bao gồm: Đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, công trình phục vụ thi công, với giá gói thầu là 555.737.711.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.009.017.000.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (tỉnh Đắk Lắk) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04-XL Xây lắp cụm công trình đầu mối (hệ thống đập + tràn xả lũ + cống lấy nước + cống dẫn dòng + khoan phụt xử lý nền + hệ thống điện vận hành + hệ thống quan trắc + đường nối đập + thiết bị và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công), với giá gói thầu là 588.407.124.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Ea H’leo 1, tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.477.729.420.000 đồng.