CÔNG TRÌNH CẦU

Giá: Liên hệ

– Thi công các cầu Dầm bản DƯL

– Thi công các cầu dầm Super T

– Thi công các cầu dầm I33

Mô tả

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

1. Cầu Pò Háng – Đình lập, Lạng Sơn

Kết cấu: 5 nhịp I33  –  Xây dựng năm 2019

2. Cầu Trạm Xá – Xã An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

Kết cấu: 3 nhịp dầm bản  –  Xây dựng năm 2019

3. Cầu Xuân Trạch – Quỳnh Phụ, Thái Bình

Kết cấu: 3 nhịp dầm bản   –  Xây dựng năm 2017