Hạ tầng kỹ thuật

Giá: Liên hệ

– San lấp mặt bằng

– Thi công khu công nghiệp, cụm công nghiệp

– Thi công khu tái định cư

– Thi công khu đô thị

Mô tả

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

1. Khu công nghiệp