Công trình giao thông

Giá: Liên hệ

– Thi công đường Bê tông nhựa

– Thi công đường Láng nhựa

– Thi công đường Bê tông xi măng

Mô tả

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đường Lũng Vài – Bản Pẻn ĐT.229, Văn Lãng, Lạng Sơn

Hoàn thành: 2018

2. Đường ĐH.76 – Quỳnh Phụ, Thái Bình

Hoàn thành: 2018

3. Đường ĐH.73 – Quỳnh Phụ, Thái Bình

Hoàn thành: 2017

4. Đường ĐT.453 – Hưng Hà, Thái Bình

Hoàn thành: 2017

5. Đường Minh Quang – Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình

Hoàn thành: 2016

6. Đường Đông Hoàng – Tiền Hải, Thái Bình

Hoàn thành: 2016

7. Đường ĐH.91 – Thái thụy, Thái Bình

Hoàn thành: 2014