Dự án tiêu biểu

Cầu Trạm Xá – Tiền Hải, Thái Bình

Cầu Trạm Xá – Tiền Hải, Thái Bình

Cầu Trạm Xá có kết cấu 3 nhịp dầm bản. Cầu được triển khai từ tháng 12/2018 đến tháng 9/2019 Khi mới bắt đầu: Khi đã hoàn thành …

THẢM MẶT ĐƯỜNG QL37

THẢM MẶT ĐƯỜNG QL37

Thảm tăng cường mặt đường QL37 đoạn từ cầu Phao Sông Hóa về Thị trấn Diêm Điền, ... …

Công trình dân dụng

Công trình dân dụng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the …

Công trình nhà xưởng

Công trình nhà xưởng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the …

Công trình cầu đường

Công trình cầu đường

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the …